r 
 
Alles wat je aandacht geeft groeit

Werkenergieanalyse®

De Werkenergieanalyse ondersteunt je bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van je loopbaan. Want alleen werk dat echt bij je past, geeft steeds weer energie, plezier en voldoening.


De Werkenergieanalyse® bestaat uit zeven stappen:

 1. Je  krijgt inzicht in hoe bevlogen jij bent in jouw werk 
 2. Je krijgt inzicht in jouw eigen energie- en stressbronnen  
 3. Je krijgt inzicht in waar je wel of geen invloed op hebt  
 4. Je krijgt inzicht in wat voor jou zinvol is in jouw werk  
 5. Je  ontdekt jouw werkenergiebalans op functieniveau  
 6. Je ontdekt jouw flowgrafiek op functieniveau  
 7. Je maakt een persoonlijk prioriteitenplan 

 

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op:

 • Positieve psychologie
 • Bevlogenheidsonderzoek door Arnold Bakker – Erasmus Universiteit Rotterdam 
 • Flow door Mihaly Csikszentmihalyi
 • 7 Eigenschappen van Covey
 • 80/20 regel van Pareto
 • Geïnspireerd door Carl Gustav Jung
 • Stephen Covey – De cirkel van invloed en betrokkenheid
 • De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Werkenergieanalyse® bestaat uit de volgende onderdelen: 

 1. Een online vragenlijst. Uw klant vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.
 2. De werknemer ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid.
 3.  Er vind een persoonlijk coachgesprek plaats met een onafhankelijke gecertificeerde coach. In het coachgesprek worden de resultaten besproken en ook welke vervolgstappen moeten worden ondernomen op de afgesproken doelgebieden.
 4. Als optie kan de Werkenergie analyse teruggekoppeld worden op managementniveau (anoniem). 


Artikel winst door BevlogenheidVoorbeeld rapport individueel

 

 


 


Voorbeeldrapportage groepsrapport 

 


De Werkenergieanalyse® is inzetbaar voor:

Alle branches en op elk werk- en denkniveau: van LBO tot WO. Uit de praktijk blijkt dat mensen met een LBO/MBO werk- en denkniveau vaker de hulp van een coach nodig hebben bij het opstellen van een persoonlijk prioriteitenplan. 

De Werkenergieanalyse® zetten wij in bij::

 • Duurzame inzetbaarheid
 • PMO PSA/werkdruk 
 • Verdiepend Werkdruk onderzoek na een Ri&e
 • Individuele coaching
 • Teamcoaching
 • Nulmeting & eindmeting bij een organisatie verandertraject 
 • Jobcrafting


De voordelen van de Werkenergieanalyse®

✓ Verbeterde energiebalans, tevredenheid en motivatie

✓ Inzicht in opleidingsbehoeften en talentontwikkeling

✓ Optimale samenwerking binnen de organisatie

✓ De tool houdt mensen vitaal en bevlogen

✓ Snellere re-integratie na ziekte