r 
 
Alles wat je aandacht geeft groeit

Het PSA werkdruk & bevlogenheid onderzoek

Het PSA  verdiepend werkdruk & bevlogenheid onderzoek helpt u als werkgever helpt om het beste in uw mensen naar boven te halen, borgen dat ze goed in hun vel zitten. Want een medewerker die goed in zijn vel zit is productiever! En los daarvan, voldoet u daarmee meteen aan een verplichting uit de arbowet.

Onder het begrip PSA vallen alle factoren die tijdens het werk stress veroorzaken zoals: intimidatie, pesten en werkdruk. Als de PSA te lang hoog is kan dit leiden tot werkstress en uiteindelijk tot uitval. Met het verdiepend werkdruk onderzoek PSA herkennen we medewerkers die risico lopen om uit te vallen en kunt u als organisatie gerichte preventieve interventies inzetten.

Een derde van het ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werk gerelateerde psychische klachten vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. Preventie van uitval doorziekte in verband met PSA levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het PSA verdiepend werkdruk onderzoek wordt uitgevoerd door middel van de Werkenergieanalyse®, gebaseerd op de nieuwste wetenschap over bevlogenheid, werkvermogen, positieve gezondheid en motivatie. 

Uw medewerkers ontvangen inloggegevens waarmee zij toegang krijgen tot een portaal waar zij de vragenlijsten kunnen invullen. Alle uitslagen worden beoordeeld door een gecertificeerde Arbeids- & Organisatie deskundige, de specialist op het gebied van PSA. Vervolgens krijgt iedere medewerker een individueel, op maat gesneden advies om zijn/ haar dreigende disbalans te corrigeren en zijn of haar mentale veerkracht te versterken middels een persoonlijk terugkoppel gesprek met een opgeleide en gecertificeerde coach. Medewerkers maken hun eigen inzetbaarheidsplan. Waar nodig kan dit plan worden opgevolgd door een traject met een van onze ACT coaches. Als laatste worden op basis van de resultaten een geanonimiseerde managementrapportage opgesteld met input voor het arbobeleid van uw organisatie. Deze wordt door onze A&O deskundige aan het managementteam gepresenteerd. 

Flyer PMO PSA Bevlogenheidonderzoek
Flyer PMOPSA Bevlogenheidsonderzoek .pdf (563.64KB)
Flyer PMO PSA Bevlogenheidonderzoek
Flyer PMOPSA Bevlogenheidsonderzoek .pdf (563.64KB)
Als vervolg optie kan men ook op onze ACT coaching programma's inzetten op zowel individueel als teamniveau.

Wanneer kan je het PSA werkdruk & bevlogenheid onderzoek inzetten?

 • Bij individuele coaching als onderdeel van een verzuim/re-integratie traject, loopbaancoaching, outplacement, persoonlijke ontwikkeling &persoonlijk leiderschap
 • Bij teamcoaching als onderdeel van een verandertraject, jobcrafting of teambuilding
 • PSA verdiepend werkdruk & bevlogenheid onderzoek na een MTO, PMO of RI&E
 • Bij een traject gericht op duurzame inzetbaarheid en/of talentontwikkeling en/of eigen regie 

  

Ons PSA Werkdruk & bevlogenheid onderzoek middels de Werkenergieanalyse® geeft inzicht in de volgende zaken:

 

 • Je werkbeleving op functie- en organisatieniveau
 • Je mate van bevlogenheid
 • Je energie- en stressbronnen
 • Je persoonlijke hulpbronnen
 • Je mate van zingeving en reflectie
 • Inzicht in je eigen invloed op zaken

 


De WerkenergieAnalyse is gebaseerd op:

 

 • Positieve psychologie
 • Bevlogenheidsonderzoek door Arnold Bakker – Erasmus Universiteit Rotterdam 
 • Flow door Mihaly Csikszentmihalyi
 • 7 Eigenschappen van Covey
 • 80/20 regel van Pareto
 • Geïnspireerd door Carl Gustav Jung
 • Stephen Covey – De cirkel van invloed en betrokkenheid
 • De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 


 

 

" Life
is not about waiting
for the storm to pass,
it's about learning to Dance in the Rain"
- Vivian Greene -

 


Het  PSA werkdruk & bevlogenheid onderzoek levert het volgende op:

 

 • Betere energiebalans, tevredenheid en motivatie
 • Grotere betrokkenheid en bevlogenheid
 • Inventarisatie overtuigingen en patronen
 • Het stellen van doelen en het maken van keuzes
 • Formuleren van loopbaanstappen
 • Vaststellen van opleidingsbehoefte
 • Geeft direct inzicht wat er speelt
 • Is gekoppeld aan een concreet plan van aanpak
 • Zorgt voor het nemen van verantwoordelijkheid / eigenaarschap / zelfsturing.
 • Is een procesversneller (verkort coaching met begeleiding van een gecertificeerde coach)
 • Maakt coaching meetbaar op individueel-, en op teamniveau Er is zowel een begin- als een eindmeting beschikbaar.

 


In 3 stappen naar een Energiek en Persoonlijk Plan

1. Rapport met overzicht van:

 

• mate van bevlogenheid
• stressbronnen in het werk
• eigen invloed hierop
• energiebalans in taken
• mate van ‘flow’, verveling en spanning

2. Geeft inzicht in:

 

• waarom baan niet meer past
• waarom functie te zwaar is
• welke aspecten nog wel kloppen

3. Plan met uitzicht op:

 

• meer energie en plezier
• minder stress
• meer groeimogelijkheden

Inhoud van PMO PSA/Werkdruk onderzoek

 

 

 • Een online vragenlijst. Uw medewerker vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van Arnold Bakker. Dit duurt 20-30 minuten.
 • Een persoonlijke rapportage. De medewerker ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid.
 • Een persoonlijk gesprek. In het coachgesprek worden de resultaten besproken en wordt duidelijk welke vervolgstappen ondernomen moeten worden op de afgesproken doelgebieden. Dit wordt vertaald in een concreet persoonlijk prioriteitenplan.
 • Op management niveau terugkoppeling en eventueel opgevolgd door teaminterventies.
 • Na 3 maanden een eindmeting voor alle deelnemers en wederom een managementrapportage.

 

Een snelle en heldere analyse van je werk en je energiegevers & nemers


Praktische informatie 

 

Tarieven individueel € 475,- (exclusief BTW)

Eindmeting per deelnemer € 125,- (exclusief BTW)

Vanaf 25 medewerkers of meer maken wij een offerte voor u op maat.

Uitvoering op de locatie bij de opdrachtgever. 

De PMO PSA/Werkdruk wordt begeleidt door een gecertificeerde Arbeids- & Organisatie deskundige samen met een team van gecertificeerde coaches.