Gepassioneerde specialisten & coaches op Duurzame Inzetbaarheid, PSA Werkdruk & Bevlogenheid onderzoek,                                     Arbeidsomstandigheden, Stress, Burnout, Werkenergieanalyse en Werkplezier 
 
Alles wat je aandacht geeft groeit

Geef Vitamine Aandacht middels de ESF Duurzame inzetbaarheid subsidie

Vitamine Aandacht is opgericht door Maaike de Haan, zelfstandig gecertificeerd Arbeids- & Organisatie deskundige, trainer en coach.

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid 3e  tijdvak 8 tot en met 12 april

U kunt gebruik maken van de A&O deskundige van Vitamine Aandacht en zodoende € 12.500 aan subsidie krijgen!


Vitamine Aandacht voldoet aan alle criteria

  • Maaike de Haan is een gecertificeerde Arbeids- & Organisatie deskundige zoals is bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Een project van Vitamine Aandacht duurt tussen de 3 en 12 maanden
  • Wij werken voor organisatie met tenminste 2 werknemers in dienst, bij voorkeur meer dan 100 medewerkers in dienst.
  • Onze projecten en diensten zijn gericht op het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer (PSA), het bevorderen van eigen regie en persoonlijk leiderschap
  • Wij begeleiden u bij de implementatie van duurzame inzetbaarheid door de dialoog met de werkenden. Dit gaat over eigen regie, persoonlijk leiderschap en het aanpassen van de organisatie van hun werk (jobcraften) dit doen wij middels de Werkenergie analyse


Voorwaarden

Conform de ESF subsidie zijn de directe kosten van onze Arbeids- & Organisatie deskundige tot maximaal 12.500 subsidiabel.

Voorwaarde voor de ESF is dat de aanvrager zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Zie ook de flyer van ESFduurzame inzetbaarheid bedrijven 2018/2019.


Voorbeeld projecten die in aanmerking komen voor de ESF subsidie zijn:

  • Training & coaching van Leidinggevenden/teamcoaches/managers/preventie medewerkers
  • Werkenergie analyse project als onderdeel van een PMO PSA, Ri&e of verandertraject
  • Verander traject met begeleiding van een A&O deskundige met als doel terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer (PSA)
  • Het bevorderen van eigen regie en persoonlijk leiderschap door middel van training en coaching door onze Arbeids- & Organisatie deskundige