r 
 
Alles wat je aandacht geeft groeit

Individuele- & Teamcoaching middels ACT

 •  Waar wil ik heen?
 • Wat zit mij nog in de weg?
 • Wat heb ik nodig onderweg?
 • Hoe blijf ik op koers?


Wat is Acceptatie en Commitment training?

ACT gaat er vanuit dat het volkomen normaal is dat je als mens regelmatig lastige gedachten en gevoelens ervaart. Als ACT-coach probeer je die dan ook niet te veranderen of positiever te maken. Je doet iets veel mooiers: je verandert de relatie die iemand heeft tot zijn lastige gevoelens en gedachten. Hierdoor ontstaat een mildere levenshouding (Acceptance) en wordt de cliënt vrijer en veerkrachtiger. Ook komt er energie vrij die iemand nu bewust kan gaan richten op zaken die op dat moment van waarde zijn. Mensen leren zo nieuwe keuzes maken en zich hier duurzaam aan te verbinden (commitment). Persoonlijk waarden onderzoek vormt daarbij een soort kompas dat heel veel richting geeft. Kleine stappen tenslotte zorgen dat iemand ook echt in actie komt en langzaam maar zeker begint te veranderen. Het uiteindelijke doel is dat mensen psychologisch flexibel worden en hierdoor voluit kunnen leven en zijn wie ze willen zijn.  

 

 

 

Veel lijden wordt veroorzaakt door vruchteloze pogingen om ongewenste ervaringen (o.a. pijn, gedachten, emoties) te vermijden maar dat...

 • Werkt niet
 • Kost tijd en energie
 • Je krijgt wat je niet wilt
 • En verliest zicht op waarden

Als je ergens voor gaat, loop je automatisch ook aan tegen vervelende gedachten en gevoelens
In ACT gaat het niet om het fixen of veranderen van gevoelens en gedachten en het verminderen van klachten (want dat maakt het vaak erger).

 ACT gaat over het veranderen van gedrag.

 

Je hoeft je niet goed te voelen om goed te functioneren

 

 Acceptance and Commitment is een effectieve gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met moeilijkheden die je tegenkomt in je dagelijks leven (acceptance), terwijl je daarnaast blijft investeren in de dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). ACT (spreek uit als ekt) bestaat uit zes verschillende vaardigheden die samen je psychologische flexibiliteit weerspiegelen:

 • Bereidheid (niet proberen te ontsnappen aan de gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties en niet proberen deze te controleren, te veranderen of te negeren)
 • Defusie (niet letterlijk nemen van je gedachten)
 • Het Zelf (zorgen voor een meer flexibele relatie met jezelf)
 • Hier-en-nu (je aandacht flexibel richten op verschillende aspecten van je huidige ervaring)
 • Waarden (herkennen wat belangrijk voor je is)
 • Toegewijd handelen (bewegen richting je waarden)


ACT komt voort uit de gedragsanalyse, en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT). Conceptueel (met eenzelfde theoretische en filosofische grondslag) is ACT sterk verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie, zoals dialectische gedragstherapie (Linehan), aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie (MBCT), gedragsactivatie en functionele analytische therapie (FAP). 


Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van de functie van deze gedachten.

Er wordt veel gewerkt met aandachtgerichte oefeningen (mindfulness). Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor. 

"Negatieve gevoelens zijn als ongewenste gasten op een feestje" 

- Russ Haris - 


ACT uitgangspunten:

 • Er hoeft niets gefixt te worden
 • Stop met vechten tegen vervelende gedachten en gevoelens
 • Neem je gedachten niet te serieus
 • Weet waar jij voor staat


Herken je je in onderstaande vragen?

 • Heb je last van stress?
 • Verval je steeds weer in gedrag dat je eigenlijk niet wilt?
 • Heb je last van een knagend gevoel? 
 • Voel je dat je stilstaat terwijl je van hot naar her rent?
 •  Verlang je naar meer grip op je leven?
 • Merk je dat je het lastig vindt je te concentreren?

‘Weet dan dat je niet de enige bent…’

 • Wil je verder komen in je persoonlijke ontwikkeling?
 • Eindelijk eens opladen?
 •   Gevoelens die je in de weg zitten verwerken?
 • Je dromen daadwerkelijk gaan realiseren?
 • Regie pakken?
 • Persoonlijk leiderschap ontwikkelen?
 • Wil je eens uitgebreid bij jezelf stilstaan, inzichten opdoen?
 • Zodat je in balans gaat doen wat er voor jou toe doet? 


Individuele ACTie coaching

Onze coaches geven aandacht in de coachtrajecten aan medewerkers op alle niveau's van medewerker tot en met manager. Wij helpen organisaties om het functioneren van hun mensen te optimaliseren. Het gaat erom dat zij hun talenten inzetten en hun potentieel ten volle benutten. Wij begeleiden mensen op het gebied van persoonlijk leiderschap, ontwikkeling van competenties, loopbaanvragen, balans privé/werk, stressklachten en andere belemmeringen. Hierbij geven wij aandacht aan datgene wat al goed gaat en gaan we opzoek naar de blokkades die maken dat ze niet ten volle kunnen functioneren en ontwikkelen. Wij bieden in onze trajecten alternatieven, nieuwe manieren van denken, ervaren en handelen, die de weg vrij maken naar meer werk- en levensgeluk.


Team ACTie traject

Herken je dit in je team?

 

 • Er is sprake van verzuim door hoge werkdruk 
 •  Er zijn veel veranderingen binnen het werk, soms opgelegd vanuit de organisatie soms vanuit de cliënten/leerlingen/klanten waar we mee werken.
 • Er komen steeds meer taken bij
 • Het is lastig de balans te bewaren tussen werk en privé
 • Soms wordt er veel van ons gevraagd en lijkt het of we ‘overleven’
 • Er wordt regelmatig (te)veel gemopperd.
 • We hebben veel voor elkaar over en vinden het lastig om onze grenzen aan te geven aan elkaar
 • We hebben (ongeschreven) regels waar sommigen van ons zich aan houden en sommigen niet 

 

 

En jullie zouden graag

 • Willen weten waar we voor staan en waar we voor gaan als team!
 • De vrijheid voelen om onze grenzen te bewaken en aan te geven aan elkaar 
 • Meer vanuit VANDAAG werken in plaats vanuit het verleden of de toekomst
 • Leren dat je vanuit verschillende perspectieven naar jezelf en anderen kunt kijken en elk perspectief waardevol is binnen ons team
 • Leren onderscheid te maken tussen gedachten, gevoelens en feiten
 • Van MOETEN naar WILLEN veranderen


Resultaat van een ACT coaching programma

 •  Meer inzicht in jezelf en/of je teamgenoten 
 • (Her)ontdekken van je kwaliteiten en wat waardevol voor jou is
 • Waardevolle keuzes maken
 • Kunnen omgaan met lastige gevoelens
 • Je los maken van negatieve gedachten
 • Zelfvertrouwen en plezier in het leven.
 • Assertiviteit en daadkracht.
 • Echt jezelf kunnen zijn.
 • Meer rust en stabiliteit
 • Leven in het hier en nu 
 • Stress kunnen hanteren
 • Zicht op (nieuwe wegen)
 • Inzicht in teamleden 
 • Respect voor de verschillende tussen de verschillende teamleden (volwassenarbeidsrelatie)

 

"Het verschil tussen wie je bent en wat je wilt zijn is wat je doet"